SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercetări în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Cerere Agrement Tehnic

Email Imprimare PDF...................................................................................CERERE

PENTRU AGREMENT TEHNIC

NR. .......................  din ........................................

1.Adresant:

S.C. INCERTRANS S.A. BUCUREŞTI - Organism elaborator de agremente tehnice în construcţii

2. Solicitant:

……………………........................................................................

Str.................................................

Tel :...............................................

Fax :..............................................

3. Produs/Procedeu:

.................................................................................................

4. Unitatea producătoare:

……………………….......................................................................

Tel :..................................................

Fax :...............................................…

5. Acordul producătorului:

Nu este cazul

6. Titular Agrement

…………………………….................................................................

Str. ....................................................

Tel:....................................................

Fax : .................................................

7.Caracteristici tehnice  principale:

- conform dosar tehnic preliminar

8. Domenii de utilizare în construcţii propuse:

PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAŢII :

  • ASIGURAREA EŞANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE TESTELOR DE LABORATOR ;
  • PERMITEREA EFECTUĂRII DE TESTE DE LABORATOR SUPLIMENTARE LA CEREREA GRUPEI SPECIALIZATE, DE CĂTRE UN LABORATOR AUTORIZAT;
  • PERMITEREA CONSTATĂRII CONDIŢIILOR DE FABRICAŢIE A PRODUSULUI SAU ECHIPAMENTULUI, DACĂ ESTE CAZUL.
  • DECONTAREA PE BAZĂ DE CONTRACT A TUTUROR CHELTUIELILOR DERIVATE DIN PROCEDURA DE ELABORARE A AGREMENTULUI  TEHNIC.

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CĂ DURATA MAXIMĂ DE ELABORARE A AGREMENTULUI TEHNIC ESTE DE 4 LUNI, ÎNCEPÂND CU DATA LA CARE SUNT ÎNDEPLINITE TOATE OBLIGAŢIILE CONTRACTATE CU ELABORATORUL DE AGREMENT TEHNIC CU PRIVIRE LA ASIGURAREA EŞANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE TESTELOR DE LABORATOR.

 

 

 

 

SOLICITANT,

DIRECTOR GENERAL,

……………….

 

 

Va aflati aici: Agremente Cerere Agrement Tehnic